Podaci o pravnom licu – Trgovcu

Naziv: BANCOR SEA & SKI DOO NOVI SAD

Sedište: Bulevar oslobođenja 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

MB: 21260436

PIB: 109882726

ŠD: 7911 – Delatnost putničkih agencija

Ogranak: Bancor Sea & Ski d.o.o. Novi Sad – Ogranak Pet Concept

ŠD: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

TR: 160-464284-47, Banca Intesa a.d. Beograd

Web: https://kozmetika.pet

Email: info@kozmetika.pet

Tel: +381631754151