Podaci o pravnom licu – Trgovcu

Naziv: HMC SOLUTIONS DOO NOVI SAD

Sedište: Drvarska 19, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

MB: 20747366

PIB: 107131955

ŠD: 6201 – Računarsko programiranje

Ogranak: HMC Solutions d.o.o. Novi Sad – Ogranak Pet Concept

ŠD: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

TR: 160-6000000840671-36, Banca Intesa a.d. Beograd

Web: https://kozmetika.pet

Email: info@kozmetika.pet

Tel: +381631754151