Politika privatnosti

1. Opšte odredbe

Bancor Sea & Ski d.o.o. Novi Sad posebno vodi računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti i obavezuje se da će čuvati privatnost svih svojih korisnika, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i najvišim etičkim i moralnim standardima. U nastavku su prikazani detalji o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Bancor Sea & Ski d.o.o. Novi Sad, koja se nalazi u položaju Rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u daljem tekstu: „ Bancor Sea & Ski d.o.o. “ ili „mi“).

Kao što je navedeno, primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: ,,Zakon”) kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu ličnih podataka. U tom smislu, prema Zakonu, podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Imajući u vidu da https://kozmetika.pet (u daljem tekstu: “Kozmetika.pet” ili “Sajt”) može da sadrži linkove koji vode ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa Politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju Vaše podatke. Bancor Sea & Ski d.o.o. nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

Bancor Sea & Ski d.o.o. prikuplja samo neophodne podatke za korišćenje Sajta u skladu sa Zakonom, najvišim etičkim i moralnim standardima, dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi prikupljeni podaci će biti dostupni zaposlenima u Bancor Sea & Ski d.o.o. i neće biti ustupljeni trećim stranama bez Vašeg odobrenja, osim ako je to potrebno učiniti u skladu sa zakonom ili u sudskom procesu. Takođe, Vaši podaci mogu biti korišćeni i prosleđeni trećim licima u slučajevima zaštite bezbednosti naših podataka i zaštiti funkcionisanja naših programa, servisa i tehničkih sistema, a sve u skladu sa Zakonom.

Bancor Sea & Ski d.o.o. Vas može kontaktirati u određenim slučajevima u ime spoljnih poslovnih partnera na osnovu ponude koja bi mogla biti u Vašem interesu i koja može da ima karakter marketinške kampanje. Ostavljamo mogućnost Korisnicima da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje koje ćemo sprovoditi. Opoziv, odnosno brisanje sa mailing liste, ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i svi zaposleni u Bancor Sea & Ski d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.

Iako informacije dajete dobrovoljno uz svoju saglasnost, u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje i prestanak bilo kakvog vida komunikacije između Vas i Bancor Sea & Ski d.o.o. Po prijemu Vašeg pismenog zahteva o brisanju Vašeg korisničkog naloga, obrisaćemo sve podatke koje posedujemo o Vama.

2. Informacije koje dobijamo od Vas

Bancor Sea & Ski d.o.o. prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika. Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, na sledeći način i za sledeće potrebe:

Registracija na Sajt i Kupovina putem Sajta

Kada putem Sajta želite da obavite kupovinu, potrebno je da se registrujete, odnosno popunite registracionu formu izloženu u delu Sajta “Checkout”. U ovom slučaju neophodno je da dostavite sledeće podatke: ime i prezime, email, lozinku, broj telefona i adresu (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat), mesec i godinu rođenja (potvrdu / saglasnost da je Korisnik stariji od 16 godina). Ukoliko vršite online plaćanje, prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Sa ciljem isporuke kupljenih proizvoda, Vaše podatke (ime i prezime i adresu isporuke) delimo sa kurirskom službom, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga, odnosno isporuke proizvoda. 

Newsletter

U slučaju prijave za prijem newsletter obaveštenja prikupljamo Vašu email adresu. Vašu saglasnost za prijem newsletter obaveštenja možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo ovu vrstu obaveštenja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. 

Bancor Sea & Ski d.o.o. nikada neće od Vas tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne za pružanje usluge koju ste tražili. U tom smislu, ni u jednom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

Prilikom korišćenja Sajta razmenjuju se različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za nesmetano funkcionisanje Sajta, optimizaciju Sajta ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja. Prilikom korišćenja Sajta, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server našeg Sajta: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, referrer URL i ako je potrebno pretraživač koji koristite i operativni sistem računara koji. Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz navede svrhe obrade podataka, imajući u vidu da je to tehnički uslov za funkcionisanje Sajta.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe: obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze i efikasnog korišćenja Sajta i procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

3. Otkrivanje informacija

Prikupljeni podaci se čuvaju uz uvažavanje najviših industrijskih standarda i mera za zaštitu podataka i mogu im pristupiti zaposleni u Bancor Sea & Ski d.o.o. državni organi i lica koja će biti angažovana na obradi podataka u naše ime, a u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, pružanja tražene usluge i/ili druge svrhe za koje ste dali odobrenje. Nećemo ni na koji način učiniti dostupnim Vaše podatke, osim ukoliko nam to zakon ne nalaže.

4. Prosleđivanje podataka trećim stranama

Kozmetika.pet koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (u daljem tekstu: “Google”).

Google Analytics koristi cookies, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, a koji omogućavaju Sajtu lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju Sajta (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće prenete i sačuvane kod Google-a, na serverima koji su u vlasništvu / koje koristi Google. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe Sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na Sajtu, a za račun Bancor Sea & Ski d.o.o. kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite Sajt sa svim funkcionalnostima kako je dodatno opisano u delu “Politika kolačića (cookies)”.

Korišćenjem Sajta, pristajete na obradu svojih podataka preko Google-a, a na opisani način i u gorepomenute svrhe. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.

5. Trajanje čuvanja podataka

Bancor Sea & Ski d.o.o. će čuvati Vaše podatke koliko je neophodno za ispunjenje navedene svrhe, a u skladu sa zakonskim propisima. Nakon registracija na Sajt i kupovine putem Sajta podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog naloga odnosno povlačenja date saglasnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

6. Podaci o maloletnim licima

Bancor Sea & Ski d.o.o. ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece mlađe od 16 godina. U cilju prevencije upotrebe Sajta od strane lica mlađih od 16 godina, Bancor Sea & Ski d.o.o. prilikom regitracije korisničkog naloga kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o mesecu i godini rođenja. Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju korisničke naloge na Sajtu. Roditeljima i/ili starateljima se preporučuje da pravilno i sa pažnjom nadziru maloletnike dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. 

7. Prava korisnika

Prilikom obrade ličnih podataka, Bancor Sea & Ski d.o.o. preduzima mere kojima obezbeđuje tačnost i relevantnost obrađenih podataka, a u skladu i sa potrebama zbog kojih ih koristimo.

Korisnici Sajta imaju sledeća prava:

  • Pravo pristupa – pravo pristupa podacima i informacijama o načinu njihove obrade i korišćenja,
  • Pravo na ispravak – pravo zahteva za izmenu podataka o ličnosti,
  • Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje podataka o ličnosti,
  • Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti,
  • Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti kada su ti podaci predmet automatizovane obrade, na osnovu saglasnosti ili ugovora,
  • Pravo prigovora – pravo povlačenja pristanka, kao i prigovora na obradu podataka o ličnosti,
  • Pravo žalbe odgovornom nadzornom organu vlasti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Ukoliko korisnik želi da sazna kako Bancor Sea & Ski d.o.o. koristi njegove lične podatke, promeni ih ili se protivi njihovoj upotrebi, potrebno je da kontaktira Bancor Sea & Ski d.o.o. putem maila na info@kozmetika.pet. U tom slučaju korisnik mora da navede lične podatke koje bi želeo da Bancor Sea & Ski d.o.o. ispravi, ažurira ili izbriše. Pri tom je neophodno da se korisnik identifikuje overenom kopijom ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša).

8. Sigurnost

Bancor Sea & Ski d.o.o. sprovodi sve tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila sigurnost obrade ličnih podataka i njihova poverljivost. Zbog toga Bancor Sea & Ski d.o.o. preduzima sve potrebne mere predostrožnosti, s obzirom na prirodu podataka i rizike koje predstavlja obrada, kako bi se očuvala sigurnost podataka i posebno, kako bi se sprečilo da se podaci izmene, oštete ili da neovlašćene treće strane imaju pristup podacima (fizička zaštita prostorija, provera autentifikacije ličnim i sigurnosnim pristupom putem poverljivih identifikatora i lozinki, evidentiranje veza, šifrovanje određenih podataka itd.).

9. Izmene politike privatnosti

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa i/ili politika u Bancor Sea & Ski d.o.o. promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). Preporučujemo svi korisnicima da redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti dostupne putem Kozmetika.pet.