Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe web sajta Kozmetika.pet (u daljem tekstu: “Sajt”).  Upotrebom Sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: “Uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Bancor Sea & Ski d.o.o. Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Ukoliko ne prihvatate Uslove, nemojte koristiti Sajt.

Sav sadržaj objavljen na Sajtu u vlasništvu je Bancor Sea & Ski d.o.o. i/ili partnera sa kojima Bancor Sea & Ski d.o.o. ima ugovor o korišćenju navedenog sadržaja. Sav sadržaj zaštićen je autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima i/ili drugih zakona koji regulišu oblast intelektualne svojine. Nije dozvoljeno menjati sadržaj Sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati i/ili javno prikazivati, distribuirati i/ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Svi sadržaji mogu se koristiti isključivo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i politikom Bancor Sea & Ski d.o.o. odnosno drugim pravnim aktima uspostavljenim isključivo u pisanoj formi između Bancor Sea & Ski d.o.o. i korisnika Sajta.

Bancor Sea & Ski d.o.o. izričito zabranjuje korisnicima Sajta (u daljem tekstu: “Korisnik” i/ili “Korisnici”) da na Sajt postavljaju ili prosleđuju sadržaje i informacije koje su pod zaštitom zakona o autorskim pravima. Bancor Sea & Ski d.o.o. ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost ukoliko su takvi sadržaji postavljeni od strane Korisnika i sadržaj za koji se sumnja da podleže zakonu o autorskim pravima biće privremeno ili trajno uklonjen ukoliko se ta sumnja pokaže tačnom. Bancor Sea & Ski d.o.o. izričito zabranjuje Korisnicima da na Sajt postavljaju bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje kao Korisnik dostavite ovom Sajtu ili direktno privrednom društvu Bancor Sea & Ski d.o.o. u vezi sa ovim Sajtom neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. Bancor Sea & Ski d.o.o. je isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Bancor Sea & Ski d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe i bez navođenja izvora. Pored navedenih informacija, Bancor Sea & Ski d.o.o. u cilju ispunjenja zahteva Korisnika može da prikuplja lične podatke. Svako prikupljanje podataka o ličnosti na ovom Sajtu biće sprovedeno u skladu sa Politikom privatnosti i važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnicima Sajta nije dozvoljeno da koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe i/ili da se lažno predstavljaju i/ili da istupaju u ime trećeg lica ili organizacije.

Na Sajtu mogu da postoje linkovi koji vode na druge – nezavisne web sajtove. Bancor Sea & Ski d.o.o. ne kontroliše sadržaj ovih web sajtova i nije odgovoran za bilo koji od ovih web sajtova i/ili njihove sadržaje. Bancor Sea & Ski d.o.o. ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim web sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se na njima mogu naći i/ili sa posledicama koje mogu nastupiti korišćenjem takvih web sajtova. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od web sajtova na koje vode linkovi sa sajta Kozmetika.pet, činite to na sopstvenu odgovornost.

Bancor Sea & Ski d.o.o. nastoji da mogućnost nastanka tehničkih problema i prestanka rada Sajta i/ili smetnji u radu Sajta svede na najmanju moguću meru, ali ne može garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti i ne može snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa tim može da nastane. Bancor Sea & Ski d.o.o. nastoji, ali se ne obavezuje, da redovno ažurira sadržaj Sajta. Bancor Sea & Ski d.o.o. može promeniti sadržaj ovog Sajta ili proizvode i cene navedene na Sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. 

Ukoliko Korisnik prekrši bilo koji od ovih Uslova, Bancor Sea & Ski d.o.o. može sprečiti dalje korišćenje Sajta. Bancor Sea & Ski d.o.o. prema Korisnicima koji prekrše bilo koji od ovih uslova može preduzeti i druge mere u skladu sa zakonom. 

Online kupovina

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021, u daljem tekstu: “Zakon”), ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Kozmetika.pet je internet sajt (u daljem tekstu: “Kozmetika.pet” ili “Sajt”) gde je moguće obaviti kupovinu na daljinu.

Svi opisi proizvoda na Sajtu dati su što je tačnije moguće. Pri tome, Bancor Sea & Ski d.o.o. ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na Sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 15 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac. 

Dostupnost proizvoda koji su prikazani na Sajtu može se razlikovati od stanja zaliha. Tačno stanje zaliha, odnosno  dostupnost se može utvrditi slanjem email-a na: info@kozmetika.pet.

Cene i plaćanje

Sve cene navedene na Sajtu su finalne na dan porudžbine, PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na Sajtu, dobićete email potvrdu porudžbine. Ovaj email sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Bancor Sea & Ski d.o.o. na mail potrošača / korisnika, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni. 

Izjava o konverziji

U slučaju plaćanja putem platnih kartica, sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Bancor Sea & Ski d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Isporuka proizvoda

Proizvodi koje poručite putem Sajta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Bancor Sea & Ski d.o.o. ostvaruje saradnju i mogu biti plaćeni pouzećem (prilikom preuzimanja) gotovinom ili prilikom poručivanja preko računa ili putem platnih kartica navedenih na Sajtu, u sigurnom okruženju i realnom vremenu.  

Za sve porudžbine putem Sajta, isporuka se vrši putem kurirske službe, pri čemu troškove isporuke snosi kupac. 

Ukoliko je proizvod dostupan za kupovinu, poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od 7 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane Bancor Sea & Ski d.o.o. a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora na daljinu. Uz obaveštenje kupcu – slanje potvrde porudžbine, na email će stići i Ugovor o prodaji na daljinu, Obrazac za odustanak od ugovora, kao i Obaveštenje o pravima i obavezama kupaca prilikom kupovine na daljinu. Overen Ugovor o prodaji na daljinu će uz račun / fakturu biti dostavljen kupcu prilikom isporuke robe (poručenih proizvoda).

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno jedan put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko Bancor Sea & Ski d.o.o. čuva proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od 200 dinara na dan po svakom svakom pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva. 

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Ukoliko prilikom prijema proizvoda postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju potrošača da otpakuje i detaljno vizuelno pregleda proizvod, Potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi. 

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti putem email-a: info@kozmetika.pet.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. 

Pravo Potrošača da odustane od Ugovora na daljinu

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu propisano je Zakonom.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde. 

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak. 

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom. 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Bancor Sea & Ski d.o.o. te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. 

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Bancor Sea & Ski d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko datog metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.  

Postupak u slučaju reklamacije

Ovim putem Vas obaveštavamo da, u skladu sa Zakonom, reklamaciju na kupljenu robu možete izjaviti pozivanjem broja: +381631754151 i putem email-a na adresu: reklamacije@kozmetika.pet. Prilikom reklamacije robe dužni ste da nam uz robu koju reklamirate dostavite original Ugovora na daljinu na uvid, a kopiju Ugovora na daljinu da nam predate.